Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Shepard Ventilasyon Tüplerinin Uzun Dönem Sonuçları
 

Shepard Ventilasyon Tüplerinin Uzun Dönem Sonuçları

Dursun G., Acar A., Cuhruk Ç.

Effüzyonlu otitis media (EOM)’nın cerrahi tedavisinde Shepard ventilasyon tüpleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu ventilasyon tüpleri timpanoskleroz, otore, kalıcı perforasyon gibi bazı patolojik değişikliklere yol açabilmektedir. Çalışmamızda EOM tanısı alan 54 çocuk hastada 83 kulağa Shepard ventilasyon tüpü takılarak bunların uzun dönemde oluşturdukları komplikasyonlar araştırılmıştır.

Long Term Results of the Shepard Ventilation Tubes

Dursun G., Acar A., Cuhruk Ç.

Shepard ventilasyon tubes have been extensively used in the surgical treatment of otitis media with effusion. However these tubes may cause various pathologic conditions such as tympanosclerosis, otorrhea and permanent tympanic membrane perforation. In this study, long term results of the Shepard tubes were investigated by inserting 83 tubes to tympanic membranes of 54 pediatric patient.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/273-277

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale