Haller Hücreleri

Özdem C., Akyol U., Koç C., Pata Y.S., Koparal S.

Orbita veya maksiller sinüs çatısından gelişen etmoid hücreler"Haller hücreleri" olarak bilinir. Kronik sinüzitin patogenezinde Haller hücrelerinin önemi bilinmektedir ancak literatürde bu hücrelerin morfolojik değerlendirilmesi yeterince ele alınmamıştır. Bu çalışmada kronik paranasal sinüs hastalığı nedeniyle fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) yapılan 150 hastanın koronal planda çekilen bilgisayarlı tomografileri (BT) incelenmiş. Haller hücrelerinin sayısı ve boyutları ile mevcut diğer patolojilerin ilişkisi araştırılmıştır.

Haller Cells

Özdem C., Akyol U., Koç C., Pata Y.S., Koparal S.

The ethmoid cells which orginate from roof of maxillary sinus or orbital floor are knows as "Haller cells". The importance of haller cells in the pathogenesis of chronic sinusitis is well known, but morphological examination of these cells did not find its place in the English medical literature. In this study, computerized tomography of patients with chronic sinusitis who underwent functional endoscopical sinus surgery (FESS), are examined, and the relationship of the number and size of haller cells with other pathologies are examined.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/285-287

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale