Haller Hücreleri

Özdem C., Akyol U., Koç C., Pata Y.S., Koparal S.

Orbita veya maksiller sinüs çatısından gelişen etmoid hücreler"Haller hücreleri" olarak bilinir. Kronik sinüzitin patogenezinde Haller hücrelerinin önemi bilinmektedir ancak literatürde bu hücrelerin morfolojik değerlendirilmesi yeterince ele alınmamıştır. Bu çalışmada kronik paranasal sinüs hastalığı nedeniyle fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) yapılan 150 hastanın koronal planda çekilen bilgisayarlı tomografileri (BT) incelenmiş. Haller hücrelerinin sayısı ve boyutları ile mevcut diğer patolojilerin ilişkisi araştırılmıştır.

Haller Cells

Özdem C., Akyol U., Koç C., Pata Y.S., Koparal S.

The ethmoid cells which orginate from roof of maxillary sinus or orbital floor are knows as "Haller cells". The importance of haller cells in the pathogenesis of chronic sinusitis is well known, but morphological examination of these cells did not find its place in the English medical literature. In this study, computerized tomography of patients with chronic sinusitis who underwent functional endoscopical sinus surgery (FESS), are examined, and the relationship of the number and size of haller cells with other pathologies are examined.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/285-287

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale