Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Bilateral Abduktor Paralizilerde Trakeotomisiz Aritenoidektomi ve Posterior Kordektomi
 

Bilateral Abduktor Paralizilerde Trakeotomisiz Aritenoidektomi ve Posterior Kordektomi

Papila İ., Cansız H., Güneş M., Tahami R.

Bilateral abduktor kord vokal paralizi cerrahi girişim gerektiren hayati bir durumdur. Dokuz olguda -üçü posterior kordektomili- transoral aritenoidektomi uygulandı, hiçbir olguda trakeostomiye ihtiyaç duyulmadı. Tüm olgularda rahat solunum ve tatminkar ses elde edildi. Bilateral abduktor kord vokal paralizilerinde, gerektiğinde posterior kordektomi ilave edilmiş trakeotomisiz aritenoidektominin yüz güldürücü bir operasyon olduğu sonucuna varıldı.

Arytenoidectomy and Posterior Cordectom without Tracheostomy in Bilateral Abductor Paralysis

Papila İ., Cansız H., Güneş M., Tahami R.

Bilateral abduktor kord vokal cord paralysis which needs surgical intervention is a life threatening condition. In all cases, good respiration and satisfactory voice were obtained. Its concluded that. In bilateral abductor vocal cord paralysis, arytensidectomy without tracheostomy with posterior cordectomy if needed is a satisfactory operation.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/288-291

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale