Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Radial Ön Kol Serbest Flep: Geniş Sinus Piriformis Tümörü Rezeksiyonunu Takiben Uygulanan Bir Rekonstrüksiyon Yöntemi
 

Radial Ön Kol Serbest Flep: Geniş Sinus Piriformis Tümörü Rezeksiyonunu Takiben Uygulanan Bir Rekonstrüksiyon Yöntemi

Katırcıoğlu S., Katırcıoğlu S., Karatay C., Süoğlu Y., Koldaş T.

Hipofrangeal maligniteler Baş-Boyun cerrahisinin uğraşı alanı içinde pek yüz güldürücü olmayan, mortalite ve modbiditeye sahip karakterdeki neoplasmlardır. İstanbul Tıp Fakültesi KBB kliniğinde, primer sinus priformis tümörü nedeniyle geniş vertikal hemilarengofarenjektomi uyguladığımız 69 yaşındaki kadın hastaya aynı seansta radial ön kol free flep ile larengofarenks rekonstrüksiyonu sağlandı. Bu yazıda hastalığın seyri ve uygulanan rekonstrüktif yöntemin devamlılığı ve fonksiyonel başarısı tartışıldı.

Radial Forearm Free Flap: A Reconstruction Method Following Wide Excision of the Sinus Piriformis Tumors

Katırcıoğlu S., Katırcıoğlu S., Karatay C., Süoğlu Y., Koldaş T.

Hypopharyngeal malignities are charcterized with high mortalitiy and morbidity in head and neck surgery practise. One stage recontstruction with radial forearm free flap after wide vertical hemilaryngopharyngectomy was performed on a 69 wears old woman patient at Istanbul Medical faculty ENT clinic. In this article, progression of the disease, continuity of this reconstruction method and functional success were discused.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(1)/71-75

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale