Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Sensörinöral İşitme Kayıplarında Kan Fosfat ve Klor Düzeyleri
 

Sensörinöral İşitme Kayıplarında Kan Fosfat ve Klor Düzeyleri

Demirel M., Yenişekerci H., Meriç F., Topçu İ.

Bu çalışmada, Mart 1993-Haziran 1994 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB polikliniğine başvuran sensörinöral işitme kayıplı hastaların kan fosfat ve klor düzeyleri ortalamalarının kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu bulundu (p<0.001). Aynı şekilde bu 22 hastanın kan klor düzeyi ortalamalarının da kontrol grubuna göre yüksek oluğu bulundu (p<0.017). Bu veriler literatür taranarak tartışıldı.

Blood Phosphate & Clorine Level in Sensorineural Hearing Loss

Demirel M., Yenişekerci H., Meriç F., Topçu İ.

Between March 1993 and June 1994 we searched serum phosphate and clorine levels of 22 patient with senrorineural hearing loss in the department of ENT of our university hospital. As a results when compared with control group patients with sensorineural hearing loss, had significantly decreased mean serum phosphate concentrations. Also in these patients,the mean serum chlorine levels were higher than the control group. These observations were discussed by the review of the literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(1)/4-6

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale