Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » 122 Parotis Tümöründe Tedavi Yöntemlerimiz ve Sonuçları
 

122 Parotis Tümöründe Tedavi Yöntemlerimiz ve Sonuçları

Yazıcı M.F., Devge K.C., Yücel Z., Erdibil H.

SSK İstanbul Hastanesi KBB Kliniği’nde 1985-1991 yılları arasında tedavi edilen 166 parotis tümörü olgusundan takip ve kayıtları yeterli düzeyde olan 122 hastanın klinik bulgular, cerrahi yöntemler ve takip sonuçları analiz edilmiştir. Bu retrospektif çalışma ile parotis bezi tümörlerinin prognozlarını etkileyen değişkenler, tedavi yöntemleri, sürvi ve tekrarlama hızları araştırılmış ve tartışılmıştır. Prognozu etkileyen faktörlerden başlıcaları, tümörün histopatolojik tipi ve evresi, lezyonun büyüklüğü ve çevre dokuları ile ilişkisi, lenf nodu metastazı, fasiyal sinir ile ilişkisi, cerrahi rezeksiyon sınırlarında rezidüel tümörün varlığı, primer tedavi yöntemleri reoperasyonlar olarak değerlendirilmiştir.

Principles and Resuts in Surgical Management of 122 Parodit Gland Tumore

Yazıcı M.F., Devge K.C., Yücel Z., Erdibil H.

166 patients with parotid tumors were diagnosed and treated in the Istanbul Teaching Hospital of social Wellfare System between 1985 and 1991. 122 patients were seen at follow up and formed our study group. Their reports, histopathological preparations, surgical and pathological findings, treatment modalities, survial and recurrence rates were analyzer. The factors influencing prognosis were the histopathologically type and grading of the tumor, the size of the lesion and its extention into the contigious structures, lymph node metastasis, facial nerve involvement, the presence of tumor at lines of surgical resection, primary treatment salvage modality, reoperation of the parotid gland and facial nerve.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(1)/19-22

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale