Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Seröz Otitis Media Tedavisinde Ventilasyon Tüpü Uygulaması ve Sonuçları
 

Seröz Otitis Media Tedavisinde Ventilasyon Tüpü Uygulaması ve Sonuçları

Yazıcı M.F., Yücel Z., Çelik Ö., Erdibil H.

Bu çalışma SSK İstanbul Hastanesi KBB Kliniği’nde SOM tanısı konarak, tedavisinde ventilasyon tüpü uygulanması gerekli görülen 106 hastanın 200 kulağını içermektedir. Hastaların preoperatuar ve postoperatuar 1. ay ile tüp çıkarıldıktan 1 ay sonraki odyometrik ve klinik bulguları gözlenmiş, % 69 kulakta tedavinin başarıya ulaşarak normal işitme sınırlarına döndüğü, hafif derecede işitme kaybının % 21, orta derecede işitme kaybının % 21 ve ağır işitme kaybının de % 3’e düştüğü görülmüştür. % 4 kulakta kalıcı perforasyon tesbit edilmiş bütün bulgular toplu olarak değerlendirildiğinde SOM’nın ventilasyon tüpü uygulamak yoluyla tedavisinin başarılı yöntem olarak görünmesine rağmen yine de beraberinde getirdiği bir takım problemlerin göz ardı edilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(1)/42-45

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale