Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Nazal Poliplerde Goblet Hücre Dağılımı ve Respiratuvar Epitelium Örneği Olarak Nazal Polip Mukozası
 

Nazal Poliplerde Goblet Hücre Dağılımı ve Respiratuvar Epitelium Örneği Olarak Nazal Polip Mukozası

Candan H., Poyrazoğlu E., Erol H.İ., Özkarakaş H., Baloğlu H., Uğur G.

Goblet hücre yoğunluğu, inflamatuvar hücre infiltrasyonu ve metaplazi formasyonu 42 hastaya ait 67 polip üzerinde HE, PAS ve Müsikarmin ile boyanmış kesitlerde ışık mikroskobu altında incelendi. Goblet hücre yoğunluğu poliplerin 1/3 arka kısmında diğer kısımlardan daha yüksek bulundu (p<0.05). Poliplerin 30 (% 44.78)’unda yüzey epiteli içinde inflamatuar hücre inflitrasyonu, 18 (% 26.87)’inde yassı epitel hücre metaplazisi saptandı. Metaplazi 12 (% 17.91)’sinde hem ön hem orta 1/3 kısımlarda sınırlı, 6 % 8.96)’sında da hem ön hem arka 1/3 kısımlarda sınırlı olarak bulundu.

The Distribution of Goblet Cells on Nasal Polyps and Nasol Polyp Mucosa as a Respiratory Epithelium Sample

Candan H., Poyrazoğlu E., Erol H.İ., Özkarakaş H., Baloğlu H., Uğur G.

The goblet cell density, inflammatory cell infiltration and metaplasia formation were investigated in 67 polyps from 42 patients by staining with Hematoxylin and Eosin, PAS and Musicarmine. Goblet cell density was fonud significantly higher on the 1/3 posterior segments of the polyps (p<0.05). Intraepithelial inflammatory cell infiltration in 30 (44. 78 %) and squamous cell metaplasia in 18 (26.87%) of polyps were determined. Metaplasia was found in 12 (17.91 %) both anterior&medial 1/3 segments location and also was found in 6 (8.96 %) both anterior-posterior 1/3 segments location. It'’ concluded that the distribution of goblet cells and metaplasia formation depend on the complicated relations of several factors that affect the polyps and nasal mucosa.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(1)/49-51

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale