Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Waardenburg Sendromu
 

Waardenburg Sendromu

Yalçın Ş., Candan H., Poyrazoğlu E., Doğan M., Erol H.İ.

Waardenburg Sendromu konjenital işitme kayıpları arasında % 1-7 oranında yer tutan ender görülen otozomal dominant geçişli herediter bir hastalıktır. Literatürde şimdiye kadar yayınlanmış binden fazla olgu mevcuttur. Bu sendromun görüldüğü iki aile güncel literatür ışığında gözden geçirilerek değerlendirilmiştir.

Waardenburg Syndrome

Yalçın Ş., Candan H., Poyrazoğlu E., Doğan M., Erol H.İ.

Waardenburg Syndrome is a rare autosomal dominant hereditary disease which takes place 1-7 % among the causes of congenital hearing impairment. More that a thousand cases have been reported in literatue. The members of two families suffer from this syndrome are evaluated and diseased under the light of recent reports.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(1)/-56-58

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale