Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Seröz Otitis Media Tedavisinde Ventilasyon Tüpü Uygulaması ve Sonuçları
 

Seröz Otitis Media Tedavisinde Ventilasyon Tüpü Uygulaması ve Sonuçları

Yazıcı M.F., Yücel Z., Çelik Ö., Erdibil H.

Bu çalışma SSK İstanbul Hastanesi KBB Kliniği’nde SOM tanısı konarak, tedavisinde ventilasyon tüpü uygulanması gerekli görülen 106 hastanın 200 kulağını içermektedir. Hastaların preoperatuvar ve postoperatuvar 1. ay ile tüp çıkarıldıktan 1 ay sonraki odyometrik ve klinik bulguları gözlenmiş, % 69 kulakta tedavinin başarıya ulaşarak normal işitme sınırlarına döndüğü, hafif derecede işitme kaybının % 21, orta derecede işitme kaybının % 21 ve ağır işitme kaybının da % 3’e düştüğü görülmüştür. % 4 kulakta kalıcı perforasyon tesbit edilmiş, bütün bulgular toplu olarak değerlendirdiğinde SOM’nın ventilasyon tüpü uygulamak yoluyla tedavisinin başarılı yöntem olarak görünmesine rağmen yine de beraberinde getirdiği bir takım problemlerin göz ardı edilmemesi gerektiği sonucuna varıldı.

Results of Ventilation Tube Infertion Application in the Treatment of Grammet Serous Otitis Media

Yazıcı M.F., Yücel Z., Çelik Ö., Erdibil H.

This study has been made in the İstanbul Teaching Hospital of Social Security System among the patients who were diagnosed to have serous otitis which had not respond to medical treatment thus undenwent grommet ventilation tube insertion. 200 ears of 106 children were examined and odiometric assesments obtained pre and postoperatively and all month after extubation. In 138 (69 %) ears the treatment was successful and hearing was normal while 21 % had slight hearing loss, 7% moderate and % severe hearing loss. 4 % of the ears had sustained perforations. In all treatment of serous otitis media with grommet tube insertion was found to be a successful method but still the withcoming problems should not be underestimated.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(1)/61-64

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale