Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Olfaktör Nöroblastoma (Üç Olgu Raporu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)
 

Olfaktör Nöroblastoma (Üç Olgu Raporu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)

Bititci O.Ö., Candan H., Poyrazoğlu E., Öztek İ., Sayrak H.

1985-1993 yılları arasındaki materyalimiz içinde 1987-1989 ve 1990 yıllarında tanımlanan 3 olfaktör nöroroblastoma’yı, nadir tümörler grubunda olması nedeni ile sunmayı uygun bulduk. Hastalardan ikisi erkek, biri kadındı. Tümörlerden ikisi sol nazal kavitede, üçüncüsü ise nazofarenkste lokalize olmuştu. Tanıda ışık mikrokobu bulguları ile immünohistokimyasal yöntemlerden yararlanıldı. Literatür bilgileri ışığında, bu tümörlerin klinik ve biyolojik davranışları ile benzer tümörlerden ayırımı tartışıldı. Ayrıca yerli literatürde rastladığımız 20 civarında olgu, bu tümörlerin anıldığı kadar az olmadığını düşündürdü.

Olfactory Neuroblastoma (Three Cases of Review of the Literature)

Bititci O.Ö., Candan H., Poyrazoğlu E., Öztek İ., Sayrak H.

We deemed it convenient to present in our material between 1985-1993, 3 olfactory neuroblastomas, which were defined in 1987, 1989 and 1990 and classified in the rare tumors group. Two of the patients were women and one was man. In two, tumors were localized in left nasal cavity and in the last case tumor was localized in nasopharynx. During the diagnostic approaches, electron microscopy and immunohistochemistry were obtained in addition to routine light microsscopy. In the lights of the literature, the clinic and biologic behaviour of these tumors and their distinctive features from the similar were discussed. Additionally, we noticed more than 20 cases in our national medical lecture, and that is not so rare as was thought (10).

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(1)/67-70

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale