Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Masseter Kasında Vasküler Malformasyon: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
 

Masseter Kasında Vasküler Malformasyon: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

Kostakoğlu N., Kayıkçıoğlu A., Gürsu G.

Baş ve boyun bölgesinde parotis tümörleri lokalizasyon özeliği olarak kolay tanınmalarına karşın, nadiren bu anatomik yerleşimde masseter kasına ait kitleler ile karışabilirler. Bu yazıda klinik seyri, fizik inceleme bulguları ve ultrasonografik inceleme sonuçlarıyla parotis tümörü tanısı alan bir masseter vasküler malformasyon olgusu sunulmuştur. Olgu total kitle eksizyonu yapılarak tedavi edilmiş ve 5 yıllık izlemde nüks görülmemiştir. Bu vesile ile nadir görülen izole masseter vasküler malformasyonları gözden geçirilmiş ve tanıda yol açtığı karışıklığa dikkat çekilmiştir.

Intramuscular Vascular Malformation of the Masseter: A Rare Case Report

Kostakoğlu N., Kayıkçıoğlu A., Gürsu G.

Tumors of the parotid glant are among the easily recognizable masses of the head and neck region. Misdiagnosis of a tumor at this anatomical location is hardly ever made. Herein, presented a case of isolated masseteric vascular malformation, which resembled a parotid tumor with its clinical course and physionl examination, as well as ultrasonographic findings. The patient was successfully managed by total excision of the lesion. Ne recurrence was oserved during the 5 year follow-up. This being the case, isolated masseteric vascular malformations in the literature are reviewed and the possibility of misdiagnosis is emphasized.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(1)/79-81

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale