Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » "Leteral Skull Base Surgery" Teknikleri ile Anatomik Disseksiyon
 

"Leteral Skull Base Surgery" Teknikleri ile Anatomik Disseksiyon

Kayhan V., Savaş İ., Delioğlu K., Uluğ T., Şahinoğlu K., Öztürk A.

"Skull Base Surgery" çok güçlü anatomik bilgi ve bu bilginin dinamik kullanımını gerektirir. Oysa, klasik anatomik öğreti ile mikroşirürjikal öğreti arasında bir kopukluk vardır. Birinci öğreti, gerçek anatomik resimler ve intakt kemik veya kemik kesitlerini kullanırken, ikinci öğreti operasyon resimleri veya şematik resimleri ve kemik eksanterasyonunu kullanımaktadır. Oysa, asıl gerekli olan cerrahi tekniklerin uygulandığı anatomik görüntülemelerdir. Bu çalışmada fiksasyonlu bir kadavrada subtotal petrosektomi, infatemporal fossa Tip A, B, C yaklaşımları kullanılarak anatomik disseksiyon yapılmış, boyanmış ve renkli resimler alınmıştır.

Anatomical Dissection Related to "Lateral Skull Base Surgery" Techiques

Kayhan V., Savaş İ., Delioğlu K., Uluğ T., Şahinoğlu K., Öztürk A.

A good anatomical knowledge and its dynamic application is of upmost importance for "Skull Base Surgery". But classical anatomy and microsurgical anatomy have different approaches. The former uses photographs from cadavers, intact bones or bone sections whereas the latter uses illustrations and photographs taken from operations. For a better education these methods must be combined. In this study; a formalin fixed adult cadaver has been anatomically dissected using the subtotal patrosectomy and infratemporal fossa type A, B and C approaches. Specimens were painted with different colors and photographed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(2)/105-108

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale