Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Meneire Hastalığında 8’inci Sinir Aksiyon Potansiyelleri Amplitüd-Latans İlişkisinin Tanısal Değeri
 

Meneire Hastalığında 8’inci Sinir Aksiyon Potansiyelleri Amplitüd-Latans İlişkisinin Tanısal Değeri

Yetişer S., Durant J., Kamerer D.

Bu çalışmada, elektrokokleografik verilere dayanarak kokleada endolepfatik hidropsu değerlendirmeye yönelik bu metodun tanı olasılığı incelenmektedir. Meniere hastalarında, koklear tip işitme kaybı olanlarda ve normal işitenlerde 8’inci sinir aksiyon potansiyelleri amplitüd-latans ilişkisi araştırılmış ve diğer tanı parametreleri ile karşılaştırılmıştır. Bu ilişki tanısal açıdan güvenilir bulunmuştur.

Diagnostic Significance of the Latency Amplitude Relation for Action Potentials of Eighth Nerve in Meniere Disease

Yetişer S., Durant J., Kamerer D.

In this study, diagnostic probabilty of an analytic method assesing endolymphatic hydrops of cochlea is deseribed on the basis of elektrocochleographic data. Amplitude-latancy reations for the action potentials of eighth nerve in Meniere Disease, in cochlear type hearing loss patients and in normal ears are investigated and compared with other diagnostic parameters. And this appeared to be unrelable as a diagnostic value.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(2)/112-116

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale