Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Nazal Kavitede Multifokal Ekstramedüller Plazmasitoma: Bir Olgu Sunumu
 

Nazal Kavitede Multifokal Ekstramedüller Plazmasitoma: Bir Olgu Sunumu

Kaptaner S., Altar B., Tatar A., Özkul M. D., Uğur Ö.

Ekstramedüller plazmasitom (EMP) çok ender rastlanan bir tümördür. Ülkemiz literatüründe 30 olgu saptanması ve olgumuzun multifokal olması sunumunu ilginç kılmıştır. Erkeklerde 3 kat daha sık rastlanmasına karşın sunduğumuz olgu bayan olup nazal kavitedeki tümör her iki orta konkayı tutan multifokal bir yerleşim göstermektedir. De gloving yaklaşımıyla cerrahi tedavi uygulanarak aynı seansta septoplasti, tümöral kitlelerle birlikte bilateral orta konka rezeksiyonu, bilateral Caldwell Luc operasyonu yapılmıştır. Burun için kitlelerinde ön tanı düşünülürken sistemik bulgulara neden olabilecek plazmasitomun da akla getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Multifocal Extramedullary Plasmacytoma in Nasal Cavity

Kaptaner S., Altar B., Tatar A., Özkul M. D., Uğur Ö.

Extramedullary plasmacyma (EMP) is a very rare tumor.There are 30 cases in Turkish literature. The reported case is interesting because of its multifocality. Male cases are seen 3 times more than female. Our case is female and the tumor invades both middle turbinates multifocall. Septoplasty, bilateral middle turbinectomy and Caldwell-Luc with tumor resection was performed by degloving approach. It is concluded that in the differential diagnosis of the nosal cavity masses, plasmacytoma with systemic findings, must be remembered.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(2)/134-136

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale