Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Efüzyonlu Otitis Media’da Eozinofil Katyonik Protein
 

Efüzyonlu Otitis Media’da Eozinofil Katyonik Protein

Koten M., Adalı M.K., Karasalihoğlu S., Çiftçi Ş., Uzun C.

Efüzyonlu otitis media (EOM) orta kulak ve mastoid hücrelerinin enflamatuar hastalığıdır. Eozinofillerin enflamatuar gelişimlerdeki rolü daha önce vurgulanmıştır. Bu çalışmada serum eozinofil katyonik protein (ECP) seviyeleri ile EOM arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmada 39 EOM ve 10 kontrol olgusu ile çalışıldı. Tüm olgularda rutin sistemik muayene, KBB muayenesi ve timpanometrik değerlendirme yapıldı ve serum ECP seviyeleri ölçüldü. Sonuçlar: Serum ECP seviyeleri ortalaması EOM grubunda kontrol oranla daha yüksek bulundu. Her iki grubun serum ECP değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p>0.0005). Tartışma: EOM olgularında tedavi planlanırken serum ECP değerlerindeki yükselme dikkate alınmalıdır. Yüksek serum ECP değerleri EOM tedavisinde yeni yaklaşımlara yol açabilir.

Serum Eosinophil Cationic Proteinin Otitis Media with Effusion

Koten M., Adalı M.K., Karasalihoğlu S., Çiftçi Ş., Uzun C.

Background: Otitis media with effusion (OME) is an inflammatory disease of middle ear and mastoid air cells. The role of eosinophils in inflammatory process has previously been emphasized. The purpose of this study is to detect the relationship between serum eosinophil cationic protein (ECP) levels and OME. Methods: 39 patients with OME and 10 control subjects were included in the study. Routine systemic examination, ENT examinaton and tympanometric evaluation were carried out and serum ECP was determined for each subject. Results: Average of the serum ECP levels in the OME group were higher than those in the control group. The difference between the serum ECP levels of both groups was statistically significant (p<0.0005). Conclusions: Elevated serum ECP in the patients with OME must be taken into consideration when deciding about the treatment procedure. The high levels of serum ECP can lead to a new approach in treatment of the patients with OME. Abbreviation used: ECP Eosinophilic cationic protein RASt Radiollergosorbent test OME Otitis media with effusion

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(2)/155-157

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale