Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Migren Benzeri Atakta Uyarılmış İşitsel Beyinsapı Potansiyelleri: Deneysel Bir Hayvan Modeli
 

Migren Benzeri Atakta Uyarılmış İşitsel Beyinsapı Potansiyelleri: Deneysel Bir Hayvan Modeli

Yalçın Ş., Çelik O., Öztürk A.

Serotonin en önemli nörotransmitterlerden biri olarak bilinir. Migrende, amin yapısındaki bu nörotransmitterin düzeyi etkilenir. Plazma serotonin düzeyi migren atakları sırasında düşer. Rezerpinin amin serbestleştirici etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, otuz üç guinea pig’te intraperitoneal rezerpin verilerek migren benzeri ataklar oluşturuldu. Daha sonra uyarılmış işitsel beyin sapı potansiyelleri kaydedildi. Rezerpin verilmesinden iki saat sonra tüm absolü ve interpik latanslarda artma başladı ve üçüncü saatte bu artış maksimuma ulaştı; daha sonra başlayan azalma on ikinci saate kadar devam etti. Bu sonuç, esas olarak, rezerpin verilerek oluşturulan migren benzeri atakta beyin sapı etkilenimi yansıtmaktadır. Başlangıç değerlerine yaklaşan geç dönem latans verileri, bu değişikliklerin geçici olduğuna ve serotonin düzeyindeki değişikliklere bağlı olabileceği şeklinde yorumlanabilir.

Auditory Brainstem Evoked Potentials in Migraine-Like Attack: An Experimental Animal Model

Yalçın Ş., Çelik O., Öztürk A.

Serotonin is known as one of the most important neurotransmitters. The amine structured neurotransmitter level is influenced in migraine. Plasma serotonin level is essentially decreased during migraine atacks. It is known that reserpine has an amine-releasing effect. In this study, migraine-like episodes were constituted in thirty-three guinea pigs by intraperitoneal reserpine administration. Then the auditory brainstem evoked potentials were recorded. All absolute and interpeak latency values were initially increased at the second hour of reserpine administration and reached to the maximum values at third hour, and then gradually decreased up to twelfth hour. This results mainly reflects the brainstem involvement in migraine-like attack induced by reserpine administration. Subsequent latency parameters wich are close to baseline values may be attributed to the fact that these changes are temporary and follow the variations in the serotonin levels.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(3)/182-185

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale