Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Farklı Uyarı Sıklığında Uyarılmış Beyinsapı Cevapları
 

Farklı Uyarı Sıklığında Uyarılmış Beyinsapı Cevapları

Belgin E., Böke B., Aksoy S.

İşitsel uyarılmış beyinsapı cevaplarının değişik parametreler ile ilgili olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde verilen uyarının sıklığı ile elde edilen ABR latensileri ve IPl olarak latenslerin uzadığı bilinmektedir. Çalışmamızın amacı normal işitenlerde uyarı sıklığına bağlı olarak oluşan latens değişikliklerini belirlemek ve elde edilen verileri ayırıcı tanıda kullanmaktır. Çalışmamızda işitmesi normal olan 20 erişkinde (40 kulak) farklı uyarı sıklıklarında (7, 11, 13, 21, 61, 71 ve 99 l msn.) elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilip sonuçlar tartışılmıştır.

Brainstem Evoked Responses in Difference Repetition Rate

Belgin E., Böke B., Aksoy S.

As the studies about the different parameters of auditory evoked brainstem responses analyzed a relation between the ABR latencies resulted from given repetition rate and IPL is obvious. It’s known that latencies are delayed depending upon the repetition rate. The aim of our study is to identify the latencies changes related with repetition rate with normal hearing people and to utilize the obtained data on distinguishing diagnosis. In our study 20 adults (40 ears) with normal hearing were examined at different repetition rate (i.e. 7, 11, 13, 21, 61, 71 and 99 l msec.) and the results were statistically analyzed and discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(3)/186-190

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale