Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Total Larenjektomi Sonrası Blom-Singer Ses Protezi ile Konuşma Restorasyonu
 

Total Larenjektomi Sonrası Blom-Singer Ses Protezi ile Konuşma Restorasyonu

Sezer T., Demirel M., Yenişekerci H., Topçu İ.

Çalışma 1992-1994 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB kliniğinde primer veya sekonder konuşma restorasyonu uygulanan 24 hastayla ilgili verilerden hareketle hazırlandı. Hastaların en küçüğü 38 en büyüğü 72 yaşındaydı. 24 hastanın 23’ü erkek (% 95.8), 1’i kadın (% 4.16). Bu hastalardan 14 tanesine (% 58.3) primer, 10 tanesine (% 41.7) sekonder Bloom-Singer düşük basınçlı konuşma protezi uygulandı. Hastaların üç aylık kontrollerinde 21 hasta (% 87.5) proteze uyum sağlayarak kullanmaya devam ettiler, 3 hastamız ise (% 12.5) çeşitli nedenlerle protezlerini kullanmadılar. Bunlardan birisi şiddetli alerji, ikisi de ileri derecede akciğer kaynaklı sekresyon nedeniyle protezlerini çıkarttılar. Sonuç olarak Bloom-Singer konuşma protezinin total larenjektomili hastaların konuşma rehabilitasyonunda etkili bir yöntem olduğu görülmüştür.

Speech Restoration by Blom-Singer Voice Prothesis After Total Laryngectomy

Sezer T., Demirel M., Yenişekerci H., Topçu İ.

This study was made in Dapartment of Ear Nose Throat of Dicle University Medical Faculty between 1992 to 1994. We included our study datas of 24 patients who placed primary or secondary speech restoration. The patients age was between 38 to 72.23 patients 8% 95.8) were men, one patients (% 4.16) was woman.The primary Bloom-Singer low pressure voice prothesis was placed 14 patients (% 58.3) and the secondary Blomm-Singer low presure voice prothesis was placed 10 patient (% 41.7). We followed up the patient for three months. We have seen that the 21 patients (% 87.5) were used the prothesis very easily, but 3 patient (% 12.5) were not used the prothesis for many reasons. One of this patients developed intense allergy, and two of his patients developed secretion from lung. For this results we have seen that speech restoration by Bloom-Singer voice prothesis after total laryngectomy was very useful.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(3)/191-194

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale