Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Tonsiller Tümörlerde Patolojiye Göre Yaklaşım
 

Tonsiller Tümörlerde Patolojiye Göre Yaklaşım

Şenocak D., Erişir F., Keskin G.

Bu yazıda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’na başvurup, teşhis ve tedavi edilen ve çok ender rastlanan tonsil tümörlerinin histopatolojik tanısında ortaya çıkan kavram kargaşasında değinilmiştir.

Approach the Tonsillar Tumors According to the Pathology

Şenocak D., Erişir F., Keskin G.

In this article, we presented two cases of rare seen tonsillar pathology, which were diagnosed and treated in Cerrahpaşa Medical School at ENT Department. The histopathologic diagnosis of these cases were transitional call carsinoma. The treatment modalities, according to our cases and literatüre, such as radiotherapy and surgery have been discussed. Radiotherapy results showed that these tumors were very sensitivie to radiotherapy. We also men noned the nomenculature arguments in tonsiller tumors pathologies.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(3)/200-202

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale