Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Dural Arteriovenöz Malformasyon, Miyoklonus ve Sinkinezili Olgularda Objektif Tinnitus
 

Dural Arteriovenöz Malformasyon, Miyoklonus ve Sinkinezili Olgularda Objektif Tinnitus

Ömür M., Çelikyurt C., Altıntaş O., Işlak C., Gökçer H.

Objektif tinnitus hem hasta hem de hekim tarafından işitilebilen seyrek rastlanan bir semptomdur. Objektif tinnitusa neden olan patolojiler, işitilebilecek kadar güçlü ses üreten mekanizmalardan birisini harekete geçirir. Vasküler malformasyon, myoklonus ve yüz felcinin sekeli sinkinezi sonucu oluşan objektif tinnituslu 10 olgu sunuldu. Bir olguda selektif embolizasyon, bir olguda akustik maskeleme yöntemiyle tedavi sağlandı. İlaçla tedavi yarar sağlamadı. Cerrahi tedaviden yararlanabilecek hastalardan hiçbirinin, tenotomi ve tenektomi operasyonlarını kabul etmemesinde muhtemelen, bilgilendirme yoluyla, tinnitusa ciddi bir hastalığın sebep olmadığını öğrenmeleri rol oynadı. Çok önemli bir patolojinin ilk ve tek semptomu olabilen objektif tinnitus, her tinnitus hastasında, multidisipliner bir yaklaşımla araştırılmalıdır. Ayrıntılı bir anamnez ve baş-boyun-kulak oskültasyonunu da içeren tam bir KBB muayenesi ile tanı konularak uygun tetkik ve tedavi yöntemleri seçilebilir.

Objective Tinnutus in Patients with Dural Arteriovenous Malformation, Myoclonus and Synkinesis

Ömür M., Çelikyurt C., Altıntaş O., Işlak C., Gökçer H.

The objective tinnitus which is heard by the patient and the examiner, is a rare manifestation of some disorders. The underlying pathology activates a mechanism that produces a noise loud enough to be heard. We presented 10 cases with vascular malformation, myoclonus and synkinesis resulted from facial paralysis. Drug therapy was not beneficial. One patient was treated with selective embolization. Acoustic masking suppressed myoclonus in one patient. Patients refused surgical treatment consisting of tensor tympani tenotomy and/or stapedius tenectomy. As a conclusion, objective tinnitus which may be the only symptom of an important pathology, must be investigated and treated in a multidisciplinary approach. Ausculatation of the ear, head and neck must be performed in every tinnitus patient.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(3)/216-222

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale