Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Suç İşleyen Sağır ve Dilsizler
 

Suç İşleyen Sağır ve Dilsizler

Özek H., Aşçıoğlu F., Okutan M., Elmas İ.

Tüm dünyada sağır ve dilsizler ceza yasası açısından iki farklı sisteme tabidirler. Bunlar sağır ve dilsizlerin hukukta genel prensipler çerçevesinde değerlendirilmesini, dolayısıyla özel hükümlere gerek olmadığını kabul eden sistem ile sağır ve dilsizliği ceza ehliyetini başlı başına etkileyen bağımsız bir sebep olarak kabul eden sistemdir. Çalışmamızda 1985-1994 yılları arasında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’nda muayene edilerek haklarında rapor düzenlenmiş ve suç işlediği iddia edilen sağır ve dilsiz 52 olgu yaş, cins, suç cinsi, cezai ehliyetlerine haiz olup olmama durumu gibi çeşitli parametreler açısından incelenmiş ve duygusal eksikliklerinin suça katkısı literatür ışığında tartışılmıştır. Sağır ve dilsizler arasında en sık kullanılan suç cinsi 14 olgu (26.92) ile hırsızlık iken adam öldürme-teşebbüs ve müessir fiil gibi şiddete dayalı suçları bütün olarak değerlendirdiğimizde 15 olgu (% 28.84) ile ilk sırada yer almaktadırlar. Cinsel saldırı suçları da 8 olgu ile (% 15.38) önemli bir yer tutmaktadır. Sağır ve dilsizler dünya ile olan komünikasyon güçlükleri nedeniyle, bilinmeyen tehlikelere karşı duydukları anksyietelerinin, sürekli bir şeyler kaçırdıklarını düşündüklerinden kaynaklanın şüpheciliklerinin, telkine müsait, liderlerine bağlı, inatçı, hoşgörüden mahrum kişilik yapılarının, idrak kusurunun ve dolayısıyla entellektüel ve affektif gelişmelerindeki matürasyon yetersizliğinin suça eğilimi ve suçlu davranışı ortaya çıkarıcı büyük bir etken olduğunu ve tüm bu nedenlerle TCK’nun ilgili maddelerinde sağır ve dilsizlerin geri kalmış bir küçüklük hali olarak değerlendirilmesinin yerinde olduğunu düşünmekteyiz.

Deaf and Dumb Delinquents

Özek H., Aşçıoğlu F., Okutan M., Elmas İ.

All over the the world, deaf and dumb delinquents are pursued due to two different systems in the framework of criminal law, namely the first being a system that represents the opinion that deaf and dumb delinquents should be subject to general principles of law without the need of special refulations,and the second favouring the aspect that deaf-and dumbness Per se constitutes an independent factor altering the criminal liability. In the present study, 52 cases of allegation against deaf and dumb delinquents in the years 1985-1994 were reviewed. All individuals had been examined by the IV. Special Commission of the Council of Forensic Medicine and expert witness as issued in every case. The following parameters were evaluated: age, sex, type of criminal act, presence or absence of criminal liability as well an the important question, to which extent the perceptual deficiancy had contributed to the commitment of the allaged criminal act. That literature on the subject was reviewed as well. The most frequent criminal act committed by deaf and dumb delinguents was found to be theft (14 cases, 26.92%), taken as a whole violent crimes like murder, attempt of murder and assault occupied the first rank among all allegations (28.84 %) sexual assoult was present in 8 cases (15.38 %), thus forming a distinct part of all aleged criminal acts. We are of the opinion, that difficulties of comminucation with the society experienced by deaf and dumb individuals emphasize their anxiety precipitated by indefinite dangers. Their suspicion always to be in disadvantage because of their perceptual deficiecy, increased susceptibility for attempts of persuasion, loyality, personality lacking tolerance and oversuspicious behaviourial pattern, cognitive impairment accompanied by deficient maturaiton of intellectual and affective properties may contribute considerably to the formation of criminal behaivor patterns and to the precipitation of criminal action. Thus, deaf-and dumbness should be regarded an impaired maturiy during their evaluation in the framework of the respective paragraphs of the Turkish Penal Code.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(3)/223-227

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale