Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Sağır ve Dilsizlerde Ahlaki Redaet ve Rüşd Yaş
 

Sağır ve Dilsizlerde Ahlaki Redaet ve Rüşd Yaş

Aşçıoğlu F., Okutan M., Tüzün B., Aşırdizer M.

Türk Ceza Yasası’nda sağır dilziliğin anlama ve isteme yeteneğine olan etkisi ayrıca düzenlenmiş, oysa mağdur konumundaki sağır dilsizlere özel bir düzenleme getirilmemiştir. Türk Medeni Yasası’nda da sağır dilzilere özgü herhangi bir madde bulunmamaktadır. Çalışmamızda Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’nda 1985-1994 yılları arasında muayene edilen sağır dilsiz olgular demografik özellikleri açısından incelenmiş ve ilgili literatür ışığında sağır dilsizlik ve ahlaki redaeti idrak yaşı ve rüşd yaşı arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. 7 ile 69 yaş arasındaki olgularımızı % 33.72’si kadındır. Olguların % 60,46’sı sanık, % 31,39’u mağdur konumunda iken % 8.13’ünün hukuki ehliyetine haiz olup olmadığı sorulmuştur. Ahlaki redaeti müdrik olmayan olguların birisi Şizofroi iken, diğerleri ise çeşitli derecelerde oligofrendir. Ahlaka tecavüz olayının kötülüğünü idrak edip olaya ruhsal yönden mukavemete muktedir olabilme hali ancak olgunlaşmış bir kişilik organizasyonu ile mümkün olduğuna göre tüm duygusal uyaranlara kapalı, kişilik ve emosyonel gelişim geriliği, idrak kusuru, abstre düşünce eksikliği gösteren sağır dilsiz bir çocuğun bu derece mükemmel bir ruhi olgunluğa akranı olan normal çocuklara göre daha geç erişeceği yadsınamaz bir gerçektir. Rüşd yaşının 18 yaşın bitimi olarak belirtilmiş olması işlem ehliyeti için gereken olgunluk ve asgari deneyimin ancak bu yaşlarda kazanılabilmesi sebebiyledir. Oysa sağır dilsizlerin en büyük eksikliği duyma ile elde edecekleri iletişimin aksamasından kaynaklanan deneyim güçlüğüdür. Sağır dilsizlerde rüşd yaşının 21 olması bu eksikliği giderebilecektir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(3)/228-231

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale