Otojen Menenjitler

Gürsan Ö., Erdoğdu S.

Kliniğimizde 1984 ile 1989 yılları arasında otojen menenjit tanısı ile tedavi edilen 10 vakanın retrospektif analizini yaparak menenjitlerin yaş ve cinse göre dağılımını hematolojik ve mikrobiyolojik laboratuvar bulgularını karşılaştırılıp literatürdeki bulgularla kıyaslama yaptık.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(3)/259-261

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale