Otojen Menenjitler

Gürsan Ö., Erdoğdu S.

Kliniğimizde 1984 ile 1989 yılları arasında otojen menenjit tanısı ile tedavi edilen 10 vakanın retrospektif analizini yaparak menenjitlerin yaş ve cinse göre dağılımını hematolojik ve mikrobiyolojik laboratuvar bulgularını karşılaştırılıp literatürdeki bulgularla kıyaslama yaptık.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(3)/259-261

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale