Otojen Menenjitler

Gürsan Ö., Erdoğdu S.

Kliniğimizde 1984 ile 1989 yılları arasında otojen menenjit tanısı ile tedavi edilen 10 vakanın retrospektif analizini yaparak menenjitlerin yaş ve cinse göre dağılımını hematolojik ve mikrobiyolojik laboratuvar bulgularını karşılaştırılıp literatürdeki bulgularla kıyaslama yaptık.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(3)/259-261

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale