Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Tonsillektomide Ağrı ve Konuşma Bozuklukları
 

Tonsillektomide Ağrı ve Konuşma Bozuklukları

Gürsan Ö., Evliyaoğlu Z.

Tonsillektomi sonrası ağrı, kanama, ses ve konuşma bozuklukları sık görülmese de tonsillektominin sık uygulanıyor olması bu sorunları önemli kılmaktadır. Bu çalışmada Haziran 1992-Aralık 1992 tarihleri arasında kliniğimizde tonsillektomi uygulanan 30 vaka incelenmiştir. Vakalar onar kişilik 3 grup halinde incelenmiştir. A grubuna tonsil plikaları sütüre edilenler, B grubuna profilaktik antibiyotik verilenler, C grubuna ise herhangi bir işlem yapılmaksızın sadece tonsillektomi uygulanan hastalar alınmıştır. 12 hastaya ise ameliyat öncesi ve sonrası ses ve konuşma analizi yapılmıştır. Bu çalışma ile tonsil plikalarını sütüre etmenin herhangi bir ses veya konuşma bozukluğu yapmadığı ve toplam ağrı süresini kontrol grubuna göre anlamlı derecede kısıtlığı tespit edildi.

Pain and Speech Disorders in Tonsillectomy

Gürsan Ö., Evliyaoğlu Z.

Altough pain, hemorrhage, voice and speech disorders are not seen frequently after tonsillectomy, these disorders are being important because of that tonsillectomy is performed frequently. In this study 30 patients who had tonsillectomy in our department between June 1992-December 1992 are enrolled. Cases formed 3 groups in which each consist of 10 patients. In group A tonsillar pillars were sutured, in group B prophylactic antibiotics were given, in group C only tonsillectomy has performed and nothing else were given to them. Voice and speech analysis performed in the 12 of the cases before and after the treatment. This study concludes that suturing of tonsillar pillars is not a cause of any voice or speech disorder and the duration of the pain decreased significantly when compared with control group.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(4)/276-278

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale