Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Metastazlarla Seyreden Submandibuler Bez Yerleşimli Tükürük Bezi Duktal Karsinom: Olgu Sunumu
 

Metastazlarla Seyreden Submandibuler Bez Yerleşimli Tükürük Bezi Duktal Karsinom: Olgu Sunumu

Olgun L., Postacı H., Vardır E., Gül E., Kandiloğlu A.R., Tunçyürek M.

Hızlı seyirli, histolojik olarak memedeki duktal karsinom ile büyük benzerliği olan tükürük bezinin bu tümörü, daha çok 6. dekad ve üzerinde görülmektedir. Submandibuler bölgede kitle nedeniyle opere edilen ve duktal adenokarsinom tanısı olan olgumuzda iki ay sonra boyun sol yanında lenfadenopatiler saptandı.Radikal boyun disessiyonu materyalindeki lenf düğümlerinin çoğunda adenokarsinom metastazı görüldü. Tükürük bezinin bu az görülen tümörü ile ilgili kaynak bilgiler gözden geçirildi.

Ductal Carcinoma of Submandibular Salivary Gland with Multiple Metastases: Case Report

Olgun L., Postacı H., Vardır E., Gül E., Kandiloğlu A.R., Tunçyürek M.

This agresive tumor of the salivary gland, which histologically has a great smilarity with the ductal carcinoma of he breast, is especially seen in sixth decade or above. Our case has gone to an operation because of a mass in the submandibular region and took the diagnosis of ductal adenocarcinoma; two months after the procedure there found an ipsilateral lymph node metastases. In the radical neck dissection specimen most of the nodes were of adenocarcinoma metastases. We reviewed the literature dealing with this unusual tumor of the salivary gland.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(4)/287-290

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale