Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Larengotrakeal Stenoz ve Parsiyel Larenjektomilerde Rekonstrüksiyon: 94 Olguda Sonuçlarımız
 

Larengotrakeal Stenoz ve Parsiyel Larenjektomilerde Rekonstrüksiyon: 94 Olguda Sonuçlarımız

Şekercioğlu N., Papila İ., Çanakçıoğlu S., Cansız H., Güneş M.

Larengeal konservasyon cerrahisinde; tümörlü olgularda onkolojik güveniirlik sınırları içinde tümörün tam rezeksiyonunun takiben, stenozlu olgularda yeterli solunum pasajı, iletişim sağlayabilecek bir ses ve aspirasyonsuz yutma elde edilmesi amaçlanır. Larengeal tümörlü 56 olguya piriform sinüs mukozası, epiglot, trioid kartilaj, epitelli serbest kartilaj (mukkozalı nazal septal kartilaj veya retro aurikuler deri ekli kartilaj), yumuşak dokular (band vokal, infrahyoid kas, perikondrium) ve hyoid kemik kullanarak yapılan konservatif rekonstrüksiyonlu cerrahi sonucunda sürvi: T1, T2 olgularda üç ve beş yıllık % 100, T3 olgularda üç yıllık % 92.5, beş yıllık % 87.5, T4 olgularda üç yıllık % 75, beş yıllık % 50 olarak bulundu. Tümörlü 56 olguda % 89.2 dekanülasyon sağlandı. Solunum % 71.4, ses % 26.7, ve yutma % 83.9 iyi olarak elde edildi. Değişik lokalizasyon ve şiddetteki 38 larengo-trakeal stenoz olgusunda: % 100 dekanülasyon sağlandı. Solunum % 75.6, ses % 21.9, yutma % 90.3 başarılı olarak elde edildi. Gerek tümör rezeksiyonunu takiben ve gerekse larengo-trakeal rekonstrüksiyonda içten epitel, dıştan rijit destek sağlayan yöntemlerin en ideal yöntemler olduğu, açık larengo-trakeal rekonstrüksiyon yöntemlerinin de konvansiyonel yöntemlere göre daha üstün olduğu sonucuna varıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(4)/299-305

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale