Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Metastatik Sebaseöz Karsinoma Olgu Sunumu
 

Metastatik Sebaseöz Karsinoma Olgu Sunumu

Şenvar A., Doğan Ö., Vural Ç., Elez F.

Metastatik sebaseöz karsioma oldukça nadirdir. Bu yazıda aktarılan 67 yaşındaki erkek hastaya burun cildinden kaynaklanan, boyuna metastaz yapan sebaseöz karsinoma tanısı konmuş ve cerrehi eksizyon, bilateral boyun diseksiyonu ve postoperatif kemoterapi uygulanmıştır.

Metastatic Sebaceous Carcinoma Case Report

Şenvar A., Doğan Ö., Vural Ç., Elez F.

Metastatic subaceous carcinoma is tumor which is rarely seen. In this article we present a 67 years old man sebaceous carcinoma arises from dorsum of the nose which metastasize to both sides of the neck. After excision of the primary tumor we performed bilateral neck disection and refered the patient to oncology clinic for chemoterapy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(4)/306-308

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale