Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Metastatik Sebaseöz Karsinoma Olgu Sunumu
 

Metastatik Sebaseöz Karsinoma Olgu Sunumu

Şenvar A., Doğan Ö., Vural Ç., Elez F.

Metastatik sebaseöz karsioma oldukça nadirdir. Bu yazıda aktarılan 67 yaşındaki erkek hastaya burun cildinden kaynaklanan, boyuna metastaz yapan sebaseöz karsinoma tanısı konmuş ve cerrehi eksizyon, bilateral boyun diseksiyonu ve postoperatif kemoterapi uygulanmıştır.

Metastatic Sebaceous Carcinoma Case Report

Şenvar A., Doğan Ö., Vural Ç., Elez F.

Metastatic subaceous carcinoma is tumor which is rarely seen. In this article we present a 67 years old man sebaceous carcinoma arises from dorsum of the nose which metastasize to both sides of the neck. After excision of the primary tumor we performed bilateral neck disection and refered the patient to oncology clinic for chemoterapy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(4)/306-308

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale