Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Gürültüye Maruz Kalmış Endüstri İşçilerinde İşitme Parametreleri
 

Gürültüye Maruz Kalmış Endüstri İşçilerinde İşitme Parametreleri

Yalçın Ş., Çelik O., Öztürk A.

Bu makalede, bir hidroelektrik santralde gürültüye maruz kalan bir grup işçide yapılan bir çalışmanın sonuçları sunulmaktadır. Çalışma, yüksek gürültü düzeyine maruz kalan 130 endüstri işçisi üzerinde yapılmıştır. Kontrol grubu işitmesi normal olan otuzüç kişiden oluşturuldu. Bütün işçilerin ve kontrolllerin işitme ve akustik refleks eşikleri elde edildi ve yaşları uygun altgrupların sonuçları karşılaştırıldı. Yetmiş bir işçide tespit edilen sensorinöral işitme kaybı bilateral, simetrik ve esas olarak 4-6 kHz arasını ilgilendiriyordu. Esas olarak işitme kayıpları gürültüye maruz kalmanın ilk on yılında gelişiyordu ve sonraki yıllarda hafif bir ilerleme gösteriyordu. Çalışma ve kontrol gruplarından elde edilen refleks eşikleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık sadece 4 kHz’de elde edilen eşikler için tespit edildi (p<0.0005).

Hearing in Parameters in Noise Exposed Industrial Workers

Yalçın Ş., Çelik O., Öztürk A.

This paper presents the results of a study carried out in a group of noise-exposed workers in a hydro-electric power plant. Thus, the main facus of the study is on 130 industrial workers who were exposed to high level of noise. The control group was consisted of thirty-three subjects with normal hearing. Hearing and acoustic reflex thresholds were obtained from all subjects and the results from age-matched subgroups were compared. The sensorineural hearing loss which were detected in seventy-one workers were bilateral, symmetrical and affected mainly frequencies of 4 to 6 kHz. In essence, the hearing losses were developed within the first ten years of noise exposure and associated with slight progress in the following years. When acoustic reflex threshold derived from the study and control groups were compared, statictically significant difference was determined only for the thresholds obtained at 4 kHz (p<0.0005).

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(4)/309-314

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale