Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Effüzyonlu Otitis Media’da Timpanometrik ve Odiyometrik Bulgular
 

Effüzyonlu Otitis Media’da Timpanometrik ve Odiyometrik Bulgular

Şenvar A., Vural Ç., Seven H., Özçelik H., Uzel A. T.

Kronik effüzyonlu otitis media tanısıyla miringotomi uyguladığımız 154 kulağın peroperatif bulgularıyla, preoperatif odyometrik ve timpanometrik verileri karşılaştırıldı. Mukoid effüzyonlarda hava-kemik yolu aralığının seröz effüzyonlu ve effüzyonsuz kulaklar arasında anlamlı fark saptanmadı. TipB timpanogramlarda effüzyonla karşılaşma olasılığı, tipA ve tipC timpanogramlarda ise karşılaşmama olasılığı belirgin olarak daha yüksekti. Timpanogram eğrisi ile effüzyonun tipi arasında anlamlı ilişki kurulamadı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(4)/315-318

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale