Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Tonsillektomi Endikasyonunda Punch Biyopsisinin Önemi
 

Tonsillektomi Endikasyonunda Punch Biyopsisinin Önemi

Kutluhan A., Egeli E., Uğraş S., Akpolat N., Akkaya S.

Halen tonsillektomi endikasyonunda hastaların çoğunluğunu kronik tonsillitli vakalar oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kronik tonsillit tanısı ile opere edilen 27 hastanın tonsil punch biyopsileri ve tonsil materyalleri ile 10 sağlıklı kişiden alınan tonsil punch biyopsilerinde gözlenen histopatolojik bulgular karşılaştırıldı. Kronik tonsilitin en önemli histopatolojik bulgusunun yüzey epitelinde yoğun lenfosit infiltrasyonuna eşlik eden epitel defektinin olduğu tespit edildi. Bu bulgu, tonsillektomi materyallerinde % 100, tonsil punch biyopsi materyallerinde % 81 oranında gözlenirken, kontrol grubu tonsil punch biyopsilerinde ise gözlenmemiştir.

Importance of Punch Biopsy in Tonsillectomy Indication

Kutluhan A., Egeli E., Uğraş S., Akpolat N., Akkaya S.

At the present time, most of the patients undergoing tonsillectomy are with chronic tonsillitis. In this study 27 patients operated for chronic tonsillitis are presented. This patients' punch biopsy materials of tonsils, tonsillectomy materials and ten healthy patients’ punch biopsy materials of tonsils are compared with each other histopathologically. It is demonstrated that the most important histopathologic finding of chronic tonsillitis is the epithelium defect associated with dense lymphocytic infiltration in surface epithelium. The epithelium defect associated with dense lymphocytic infiltration in surface epithelium is demonstrated in 100% of tonsillectomy materials 85 % of tonsil punch biopsy materials of our patients, but in none of the tonsil punch biospy materials of control group.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(4)/341-344

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale