Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Ofloxacin ve Hidrojen Peroksit Aspirasyonu ile Kronik Süpüratif Otitis Media Tedavisi
 

Ofloxacin ve Hidrojen Peroksit Aspirasyonu ile Kronik Süpüratif Otitis Media Tedavisi

Döner F., Doğru H., Gedikli O., Arslan A.

Oflaxocin, dirençli bakteriler ile oluşan kronik süpüratif otitis media (KSOM) tedavisinde ilk seçilecek antibiyotiktir. Fakat anaerobik etkisi yoktur. Hidrojen peroksit solüsyonları ise özellikle anaerop bakteriler üzerine son derece etkilidir. Akıntılı kronik otitis mediada antiseptik olarak hidrojen peroksid kullanıldığında sadece aerobik ve anaerobik bakterisid etki ile kalmaz aynı zamanda oksidasyonla organik debrisleri de temizler. Oflaxocin ve HP’nin kulak aspirasyonu şeklinde topikal kullanımının klinik etkinliği çalışma ve kontrol gruplarında incelendi. Çalışma grubu 60 KSOM’lu 54 hastadan oluştu. Bunlara % 3 HP solüsyonundan 3 cc. Ve 200mg/100cc oflaxocin flakondan 3 cc bir günlük tedavi aralıkları ile aspire edildi. Ortalama 3.34 aspirasyondan sonra akıntı kesildi. Kontrol grubu ise 23 KSOM’lu 20 hastadan oluştu. Bunlara kültür antibiyogram sonuçlarına göre hem aspirasyon hem de oral ya da pareneral antibiyotik uygulandı. Ortalama 3.33 aspirasyondan sonra akıntı kesildi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre KSOM tedavisinde oflaxocin ve HP aspirasyonunun kültür antibiyograma göre yapılan aspirasyon ve sistemik tedavi ile eşit etkiye (p<0.972) sahip olduğu ve klinik olarak herhangi bir toksik etkiye sahip olmadığı gösterildi.

The Treatment Chronic Suppurative Otitis Media with Ofloxacin and Hydrogen Peroxide Aspiration

Döner F., Doğru H., Gedikli O., Arslan A.

Oflaxocin is the drug of first choice in therapy of chronic suppurative otitis media (CSOM). But it is not effective on anaerobic bacteria. Hydrogen peroxide (HP) is more active against anaerobes. When used as an anitseptic for discharging ear with CSOM, Hydrogen Peroxide (HP) serves not only to arrest aerobic and anaerobic microbial growth, but also cleans the ear by oxidation of the organic debris. The clinical efficacy of topical ofloxacin and HP were studied in two groups. The study group consisted of 54 patients with 60 CSOM in whic h 3%hydrogen peroxide 3cc, 200/100ml ofloxacin flacon 3 cc were locally aspirated to their 62 ears every other day. The rate of succesful results were 95% at the 3.34th application averagely.The control group consisted of 20 patients with 23 CSOM and were treated with local aspiration and oral or parenteral antibiotic administration according to antibiograms. Successful results were 95.6 % at the about 3.33 the applications. The results of this study indicated that local ofloxacin and hydrogen paroxide aspiration seems to be as effective as culture antibiograms (p<0.972) and does not cause clinically any toxic effect in the ear.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(4)/345-348

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale