Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Trakeostomili Olgularda Trekeobronşial Epitelin Yapısal Değişiklikleri
 

Trakeostomili Olgularda Trekeobronşial Epitelin Yapısal Değişiklikleri

Oran Y., Erişir F., Çağatay T., Şatıroğlu G., Pişiriciler R., Öztürk M., Toprak N.

Çeşitli nedenlerle üst solunum yollarının koruyucu fonksiyonlarının kaybolması ile alt solunum yollarında fonksiyonel ve morfolojik değişiklikler oluşmaktadır. Çalışmamızda bunları gözlemlemek amacıyla trakeostomili 12 hastanın trakeobronşial mukozalarından alınan biyopsiler elektron mikroskobunda incelenmiştir. Biyopsiler stomanın 2 cm altından, trakeanın orta bölümünden ve karinadan alınmışlardır. Trakeostomili olguların ultrastrüktüler incelemelerinde; silia kaybı, silia dejenerasyonu, sil kökü harabilyeti, kinetozom kaybı ve göblet hücrelerinde artma belirgin olmak üzere çeşitli anomaliler saptanmıştır. Kontrol gurubu olarak seçilen ve 1-2 paket-gün/20 yıl sigara kullanan semptomsuz 5 olgudan da fiberoptik bronkoskop ile mukoza biyopsileri alınmış ve bulgular karşılaştırılmıştır.

Structural Alterations of the Tracheobronchial Epithelium of Subject with Tracheostomy

Oran Y., Erişir F., Çağatay T., Şatıroğlu G., Pişiriciler R., Öztürk M., Toprak N.

The protective functions missing in the upper airways patients lead to functional and morphological changes in the lower respiratory tract. To obtain the data from the tracheobronchial mucosa, a scanning electrom microscopic study was performed.The biopsies were taken 2 cm below the tracheal stoma, middle one third of the trachea and at the main carina. In the scaning electron microscope; loss of cilia, ciliary degeneration, increased goblet cells and as loss o kinetosome many abnormalities seen. 5 cases; the control group who were smoking 20-40 sigarettes a day for 20 years were asymptomatic. The mucolas biopsies were obtained from these cases as well and corelated with the other cases.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(4)/249-352

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale