Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Radial Ön Kol Serbest Flep: Geniş Sinus Piriformis Tümörü Rezeksiyonunu Takiben Uygulanan Bir Rekonstrüksiyon Yöntemi
 

Radial Ön Kol Serbest Flep: Geniş Sinus Piriformis Tümörü Rezeksiyonunu Takiben Uygulanan Bir Rekonstrüksiyon Yöntemi

Katırcıoğlu S., Süoğlu Y., Koldaş T., Karatay M. C., Katırcıoğlu O. S.

Hipofrangeal maligniteler Baş-Boyun cerrahisinin uğraşı alanı içerisinde pek yüz güldürücü olmayan, mortalite ve morbiditeye sahip karakterdeki neoplasmlardır.İstanbul Tıp Fakültesi KBB kliniğinde, primer sinus piriformis tümörü nedeniyle geniş vertikal hemilarengofarenjektomi uyguladığımız 69 yaşındaki kadın hastaya aynı seansta radial ön kol free flep ile larengofarenks rekonstrüksiyonu sağlandı. Bu yazıda hastalığın seyri ve uygulanan rekonstrüktif yöntemin devamlılığı ve fonksiyonel başarısı tartışıldı.

Radial Forearm Free Flap: A Reconstruction Method Following Wide Excision of the Sinus Piriformis Tumors

Katırcıoğlu S., Süoğlu Y., Koldaş T., Karatay M. C., Katırcıoğlu O. S.

Hypopharyngeal malignities are characterized with high mortality and morbidity in head and neck surgery practise. One stage reconstruction with radial forearm free flap after wide vertical hemilaryngopharyngectomy was performed on a 69 wears old woman patient at Istanbul Medical Faculty ENT clinic. In the article, progression of the disease, continuity of this reconstruction method and functional success were discused.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(1)/71-75

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale