Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Ekstrakranial Yayılımlı Trigeminal Schwannomalara Cerrahi Yaklaşım
 

Ekstrakranial Yayılımlı Trigeminal Schwannomalara Cerrahi Yaklaşım

Şekercioğlu N., Cansız H.

Neurilemmomalar selim ve yavaş büyüyen tümörlerdir. Yaklaşık olarak % 25-45’i baş ve boyun bölgesinde bulunmaktadır. Pterigopalatin bölgede bulunmaları sık değildir. Bu makalede iki ekstrakranial schwannoma olgusu sunulmaktadır. Olguların birinde tümör pterigopalatin bölgeden orijin alarak etmoidal bölge, orbital apeks ve orta kafa çukuruna; diğer olguda ise infratemporal fossa, pterigopalatin bölge ve parafaringeal bölgede yerleşmiş ve temporal lobun inferomedial bölümüne yayılmıştı. Tümörlerin çıkarılmasında transantral-pterigoid malar yaklaşım kullanıldı. Olgu takiplerinde rekürrens görülmedi. Pterigopalatin bölge, infratemporal fossa, orbital apeks, nazofarinks, paranazal sinüs yerleşimli ve minimal intrakranial yayılma gösteren tümörlerde transantral-pterigoid malar yaklaşımın kullanımı düşünülmelidir.

Surgical Approach to Extracranial Trigeminal Schwannomas

Şekercioğlu N., Cansız H.

Neurilemmomas are benign and slowly-growing tumours. Approximately 25-45 % of neurilemmomas are found in the head and neck region. Those in the pterygopalatine region are rare. In this paper we present two extracranials schwannoma cases.In one case the tumour originated from the pterygopalatine region and showed extension to the ethmoidal region, orbital apex, and the middle cranial fossa. In the other the tumour was located in the infratemporal fossa, pterygopalatine region, and the parapharyngeal region, extending inferomedially to the temporal lobe. A transantral-pterygoidmalar approach was used in the removal of the tumours. No recurrences were detected in the follow-up period. We suggest that the transantral-pterygoidmalar approach be used in tumours extending to the pterygopalatine region, infratemporal fossa, orbital apex, nasopharynx, paranasal sinuses, and in those where intracranial extension is minimal.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(1-2)/7-10

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale