Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Sublabial Transseptal Transsfenoidal Hipofizektomi: 100 Olguda Rinolojik ve Nöroşirürjikal Sonuçlar
 

Sublabial Transseptal Transsfenoidal Hipofizektomi: 100 Olguda Rinolojik ve Nöroşirürjikal Sonuçlar

Devranoğlu İ., Kaytaz A., Korkut N., Sayın E., Ada M., Akar Z.

Transsfenidal yaklaşım hipofiz tümörlerinin cerrahi tedavisinde primer tekniktir. Bu varış yolu kozmetik deformiteye yol açmadan, intrakranyal yapılara dokunmaksızın iyi bir ekspozisyonla pituiter fossaya ekstrakranyal olarak hızlı şekilde ulaşmayı sağlar. Çeşitli merkezler tarafından kullanılan farklı avantaj ve dezavantajları olan transnazal ve sublabial yaklaşımlar gibi modifikasyonları vardır. Bu makalede İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ve Nöroşirorji Klinikleri işbirliği ile yapılan sublabial transseptal transsfenoidal hipofizektomi olgularının rinolojik ve nöroşirürjikal sonuçlarını bildirdik. Fakültemizde 1989-1993 yılları arasında 100 hipofiz adenomu olgusunu ameliyat ettik. Olguların 73’ü kadındı ve en genç hasta 18, en yaşlısı 65 idi. Ortalama yaş 32.4 idi.

Sublabial Transseptal Transsphenoidal Hypophysectomy: Rhinological and Neurosurgical Results in 100 Cases

Devranoğlu İ., Kaytaz A., Korkut N., Sayın E., Ada M., Akar Z.

Transsphenoidal approach is the primary technique in the surgical treatment of hypiophyseal tumors. It provides a rapid approach to the pituitary fossa extracranially with a good exposure without intervening intracranial structures and avoiding cosmetic deformity. There are modifications of the transnasal and sublabial approaches which are used in various centers and which have different advantages and disadvantages. We herein report the rhinological and neurosurgical results of sublabial transseptal transshenoidal hypophysectomy performed in Istanbul Unrivestiy Cerrahpaşa Faculty of Medicine with the colaboration of Otolaryngology anol Neurosurgery Clinics. One hundred hypophyseal adenoma cases were females and the youngest patient was 18 year old while the oldest was 65. The mean age was 32.4.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(1-2)/11-13

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale