Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Ani İşitme Kayıplarının Tedavisi ve Odyolojik Sonuçları
 

Ani İşitme Kayıplarının Tedavisi ve Odyolojik Sonuçları

Öztürkcan S., Kunt T., Dizdar G., Müderris S.

Otolojik pratikte ani sensörinöral işitme kaybı genel bir problemdir ve etiopatofizyolojisi bilinmemektedir. Bu problemi çözmek için değişik birçok klinik tedaviler ve şemalar bulunmaktadır. Bu retrospektif çalışmada 38 hastanın 47 kulağı klinik ve odyolojik olarak değerlendirildi. Rutin olarak pürton odyometri gün aşırı olarak ölçüldü. Biz hastaların % 63’ünde viral ve vasküler nedenler tespit ettik ve bunları standart rejim ile tedavi ettik. Bu rejimde rheomacrodex, benzodiazepin, pentoksifilin ve bazı hastalar için antiviral ajan yer almaktaydı. Odyolojik analizde tedaviden önce ortalama 49.46 dB pürton eşik tespit edildi. Tedaviden sonra ortalama 19.71 dB kazanç elde edildi ve bu kazanç istatistiksel yönden anlamlı bulundu (<0.01). Biz frekansa özgü olarak kazancı inceledik ve maksimum kazancın 1000 Hz civarında olduğunu tespit ettik.

Treatment of Sudden Hearing Loss and Audiological Results

Öztürkcan S., Kunt T., Dizdar G., Müderris S.

Sudden sensorineural hearing loss is a comon problem in otologic practice, and also is a disease of unknown etiology and pathophysiology. There were various clinical treatments and regiments to solve this problem. We performed this retrospective study on 47 ears of 38 patients were evaluated all patients clinically and audiologically. We carried out routine pure tone audiometry on every other days. We detected viral and vascular causes in 63% of patients, and treated them with standard regimen that included rheomacrodex, benzodiazepine, pentoxifylline and antriviral agents for some patients. In audiologic analysis we detected average 49.46dB puretone threshold before treatment. We obtained average 19.71 dB gain after treatment. It was statistically significant (p<0.001). We analysed gains by frequency spesific and we oserved that maximum gain on 1000 Hz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(1-2)/14-16

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale