Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Periferik Vertigo Tedavisinde Posterior Fossa Vestibuler Nörektomi
 

Periferik Vertigo Tedavisinde Posterior Fossa Vestibuler Nörektomi

Köybaşıoğlu A., Göksu N., Beder L., Yıldırım Beyazıt A., Dağlı M.

Perferik vertigosu olan ve medikal tedaviye cevap vermeyen hastalarda cerrahi tedavi gereklidir. Periferik vertigosu olup, medikal tedaviye cevap vermeyen toplam 82 hastaya posterior fassa yoluyla vestibuler nörektomi yaptık. Hastaların 80’inde kombine retrosimoid retrolabirenter yolu, 2’sinde ise retrolabirenter yolu kullanarak vestibuler nörektomi yaptık. Postoperatif iki yıldan az takibi olan hastalarda vertigo kontrolü ve işitmenin korunması, sırasıyla % 100 ve % 95.7 olurken, iki yıldan daha uzun takibi olan hastalarda bu değerler sırasıyla % 97.2 ve % 88.9 olarak bulunmuştur. Hastalarda ciddi bir komplikasyon gelişmemiştir. Bir hastada total işitme kaybı, 2 hastada abdominal hematom ve 3 hastada beyin omirilik sıvısı kaçağı gelişmiştir. Sonuç olarak, posterior fossa vestibuler nörektomi, veertigonun eliminasyonunda etkili bir cerrahi girişimdir. Diğer cerrahi yaklaşımlarla yapılan vestibuler nörektomi ameliyatlarına göre daha kolay ve komplikasyon oranları daha düşüktür.

Posterior Fossa Vestibular Neurectomy in the Treatment of perpheral Vertigo Patients

Köybaşıoğlu A., Göksu N., Beder L., Yıldırım Beyazıt A., Dağlı M.

If medical treatment fails in controlling the vertigo attcks in a patient with peripheral vertigo, the patient should be managed surgically. We performed posterior fossa vestibular neurectomy for elimination of theperipheral vertigo in patients who did not repond to medical treatment. Postoperative vertigo control andhearing peresrvation rates in patients with less than 2 years follow up were 100% and 95.7%, respectively. In patients with more than 2 years follow up, these rates were 97.2% and 88.9%, respectively. The patients did not face any severe complication after the operation. Only one patient developed total hearing loss, while two had abdominal hematoma and 3 had cerebrospinal fluid leak. In conclusion, posterior fossa vestibular neurectomy is an effective surgical procedure in vertigo elimination. It is an easier procedure wkith less complication rates when compored to other surgical vestibular neurectomy procedures.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(1-2)/17-20

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale