Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Çocuklarda Post-Enfeksiyöz Sensorinöral İşitme Kayıpları
 

Çocuklarda Post-Enfeksiyöz Sensorinöral İşitme Kayıpları

Ertürk N., Pala Ö., Altuğ N.

Bu çalışma, kızamık sonrası bronkopnömoni, kabakulak sonrası meningoensefalit ve bakteriyel menenjit hastalıklarına bağlı oluşabilecek sensorinöral işitme kaybını saptamak için yapıldı. On bir gün-12 yaş arası 6’sı kız, 18’i erkek 24 hastadan kızamıklı hastalar döküntüler solduktan sonra, ortalama 7. günde, menenjit tanısı ile izlenen hastalar tedavinin tamamlanmasından sonra ortalama 21. günde, kabakulak meningoensefalit tanısı alan hastalar ise tedavilerinin bitiminde ortalama 10. günde BERA ve odyometri yöntemleri ile değerlendirilerek sonuçlar karşılaştırıldı. Bakteriyel menenjitli 3 olguda bilateral hafif, kabakulak sonrası meningoensefalitte 5 olguda bilateral hafif, bir olguda orta, bir olguda unilateral ağır, kızamık sonrası bronkopnömonide 2 olguda bilateral hafif, 2 olguda orta derecede işitme kaybı saptandı.

Post-Infectious Sensorineural Hearing Loss in Children

Ertürk N., Pala Ö., Altuğ N.

This study was done to determine sensorineural hearing loss associated with meningoencephalitis after measles. Of 24 patients of which 6 are females and 18 are males and who are between 11 days-12 years of age children with bacterial meningitis were evaluated after their threaphy ended, approximately on the 21th day, those with mumps meningoencepahilits were evaluated after their therapy ended, approximately on the 10th day and the others with measles were evaluated after their rush faded away, approximately on the 7th day by audiometric methods were evaluated after their rush faded away, approximately on the 7th dady by audiometric methods and BAER. 3 patients with bacterial meningitis had bilateral mild, 1 patient had moderate, 1 patient had unilateral severe, 2 patients with bronchopneumoniae after measles had bilateral mild, 2 patients had moderate sensorineural hearing loss.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(1-2)/21-24

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale