Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Çocuklarda ve Erişkinlerde Hiperakuzi: Ön Çalışma
 

Çocuklarda ve Erişkinlerde Hiperakuzi: Ön Çalışma

Çelikyurt C., Altıntaş O., Gökçer N.

Hiperakuzi, olağan çevre seslerine olağandışı tahammülsüzlük olarak tanımlanan işitsel bir semptomdur. Tinnitus hastaları arasında hiparakuzi insidansının % 40-%43 arasında olduğu bildirilmektedir. Hiperakuzi yaşam kalitesini düşürdüğü için tek başına önemli olduğu kadar tinnitus tedavisinde maskeleme yönteminin hasta tarafından kabulünü önlemesi ve etkinliğini azaltması nedeniyle de önemlidir. 1995-1996 yıllarında saptanan 38 hiperakuzili hasta bu çalışmaya alındı. Kabul eden 11 hasta, araştırma amacıyla İst. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı’na sevk edildi. Tedavi için hastalara önce dar band gürültülerle kısmi maskeleme uygulandı, tahammül edilmezse düşük düzeyde beyaz gürültü sunuldu. Günümüzde mekanizmaları hakkında pek az bilgi bulunan hiperakuzinin tedavi yöntemlerinin tümü deneysel aşamadadır. Depresyon ve anksiyete sorunlarının çözümü, hiperakuzili hastaların genel iyilik halini yükseltir ve dolaylı olarak hiperakuzi ve tinnitusun olumsuz etkilerinin hafiflemesini sağlar. Hastaların hiperakuzi sorununu azaltabilmek için daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır.

Hyperacusis in Children and Adults: Preliminary Study

Çelikyurt C., Altıntaş O., Gökçer N.

Hyperacusis is an auditory symptom defined as an unusal intolerance to ordinary enöiromental sounds The incidence of hyperacusis was reported to be from 40% to 43%’in tinnitus patients. Hyperacusis plays an important role in decreasing the quality of life by itself and may cause the tinnitus patient to reject the masking therapy. In 1995 and 1996, 38 hyperacusis patients were included in this study. 11 patients were referred to the Psychiatry Department of İstanbul Medical Faculty for further examination. In managing hyperacusis, partial masking was tried first. If partial masking was found unacceptable by the patient, low level white noise was used. Today, the mechanism of hyperacusis is not exactly known and its management is fully experimental. The management of psyhological problems enhances the well being of the patient but not directly reduces hyperacusis. More research is needed to help patient cope with hyperacusis.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(1-2)/25-28

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale