Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Endoskopik Orbital Dekompresyon
 

Endoskopik Orbital Dekompresyon

Eker L., Eryaman Cambazoğlu E., Özpaçacı T., Börümcek E.

Endoskopik intranazal orbital dekompresyon travmatik orbital hematom, kronik sinuzitin orbital komplikasyonları ve Grave’s oftalmopatisinde kozmetik ve fonksiyonel amaçlı olarak kullanılan kolay, başarı oranı yüksek, komplikasyon oranı düşük bir tekniktir. Endoskopik sistem ile lamina paprisea ve medial orbita tabını çıkartılarak uygulanır. Kliniğimizde 1994-95 tarihleri arasında 2 erkek, 3 kadın hastaya bu cerrahi teknik uygulandı. Hastaların 3’ünde travmatik orbital hematom, 2’sinde Grave’s oftalmopatisi mevcut idi. Grave’s oftalmopatili hastalarda ameliyat sonrasında kozmetik olarak başarılı sonuçlar aldık. Travmatik hematomlu hastaların tümünde postoperatif olarak ekzofalmi ve göz hareketlerindeki bozukluk düzeldi. Bir hastada ameliyat öncesi oldukça azalan vizyon, ameliyat sonrası 10/10 olarak düzeldi. Bu yazımızda endoskopik orbital dekompresyon tekniğinin avantajlarını ve indikasyonlarını olguların varlığında tartıştık.

Endoscopic Orbital Decompression

Eker L., Eryaman Cambazoğlu E., Özpaçacı T., Börümcek E.

Endoscopic intranasal decompression is an successful, and easy technique with low complication rate. It is used with functional and cosmetic aim in traumatic orbital heamatom, orbital complications of chronic sinusitis and Grave’s ophtalmopathy. In this surgery, lamina papricea and medioinferior part of orbital wall is resected with endoscopic tehnique. In our clinic, we performed this surgery on 2 male, 3 female patients between 1994-95. Three of the patients had traumatic orbital heamatoma and two of them had Grave’s ophtalmopathy. Excellent postoperative cosmetic results are obtained in the patients with Grave’s ophtalmopathy. In the patients with traumatic heamatoma, exophtalmy and disorder in eye movements dissapeared completely postoperatively, and in 1 of the patients, the vision which had diminished a great deal before the surgery recovered totally (10/10) with the operation. In this paper, we discussed the advantages and indications of endoscopic intranasal orbital decompression tecnique.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(1-2)/29-32

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale