Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Travmatik Timpan Membran Perforasyon İyileşmesinde Basic Fibroblast Growth Faktörün Etkisinin Histolojik İncelemesi
 

Travmatik Timpan Membran Perforasyon İyileşmesinde Basic Fibroblast Growth Faktörün Etkisinin Histolojik İncelemesi

Aksoy F., Dere H., Ünal A., Özcan İ., Yardımcı S., Ergül G., Titiz A.

Travmatik timpan membran (TM) perforasyonlarında basic fibroblast growth faktörün (bFGF) topikal uygulaması 14 kobay üzerinde denendi. Hayvanlar iki eşit gruba ayrıldı. Birinci grupta, growth faktör, direkt olarak perforasyona üç ayrı doz halinde verildi. İkinci gruba aynı miktar faktör, bir defada verildi. Tüm sol kulaklar kontrol grubu olarak alındı. Timpan membranlar ışık mikroskobu kullnılarak değerlendirildi. Çalışma gruplarında, timpan membranlar daha kalındı ve epitelyal tabakalarda hiperplazi mevcuttu. Çok sayıda fibroblast ve damar içeren bağ dokularında da hiperplazi mevcuttu. Bu sonuçlar, bFGF’ün, epitelyal ve bağ dokusunun iyileşme prosesini artırdığını göstermektedir. Böylece, bFGF, timpan membranın atrofik şekilde iyileşmesine engel olabilmektedir.

Histological Evaluation of Basic Fibroblast Growth Factor Effect on the Healing of Traumatic Tympanic Membrane ...

Aksoy F., Dere H., Ünal A., Özcan İ., Yardımcı S., Ergül G., Titiz A.

Topical application of basic fibroblast growth factor (bFGF) on traumatic tympanic membrane (TM) perforations was studied in 14 guinea pigs. The animals were divided into two equal groups. In the first group, the growth factor was applied directly to the perforation in repeated three doses. Same dose was applied once in the second group. All the left ears were used as control groups. The tympanic membranes were assessed using light microscopy. In the study group, tympanic membranes were more thick and there were hyperplasia of the epithelial layers. There also were hyperplasia of the connective layers in wich many fibroblasts and numerous vessels were found. These results demonstrate that bFGF enhance the repairment process of the epithelial and connective tissues. So, the atrophic healed tympanic membrane may be prevented by bFGF.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(1-2)/33-37

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale