Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Kostokondral Greftlerle Düzeltici Rinoplasti
 

Kostokondral Greftlerle Düzeltici Rinoplasti

Şenyuva C., Aydın Y., Güzel M.Z., Yücel A.

Şiddetli burun deformitelerinin tedavisi hemen her zaman greft ya da implant kullanılmasını gerektirir. İleri derecede burun deformitesi olan 15 olguda dorsal konturu düzeltmek için kaburganın kemik-kıkırdak bölümü veya yalnız kıkırdak bölümü "cantilever" greft olarak; burun ucunun projeksiyonu ve kolumella desteği için ise yalnız kıkırdak bölümü kolumellar greft olarak kullanıldı. Hastaların en uzun takip süresi 4 yıl idi. Geç dönemde 2 hastada (% 13.3) burun dorsumuna konulan kartilaj greftinde, 2 hastada (% 13.3) ise kolumellar kıkırdak greftinde hafif eğrilme saptandı. Eğrilme gelişen olgular dahil hastaların tümü sonuçtan memnun kaldılar. Takip sürelere içerisinde hiçbir hastaya sekonder revizyon gerekli olmadı. Tedavisi güç burun deformitesi olan olgularda kostokondral greftler ve kostal kartilaj greftleri kullanılarak yapılan düzeltici rinoplastiler iyi estetik ve fonksiyonel sonuçlar sağladılar.

Rib Grafts Reconstructive Rhinoplasty

Şenyuva C., Aydın Y., Güzel M.Z., Yücel A.

Correction of severe nasal deformities almost always requires some kind of grafts or implant materials. Fifteen cases Ith severe nasal deformities were treated with costal grafts. Either osseocartilaginous or pure cartilaginous rib grafts were used as "cantilever" grafts for correction of dorsal contour and costal cartilage grafts were used as strut grafts for columellar support and tip prejection. The follow-up period was up to 4 years. Two dorsal cartilage grafts (13.3%) and two columellar grafts (13.3%) were slightly bended in late period. The results were satisfactory for all cases. During follow-up period any of the patients did not require any secondray revisions. Reconstructive rhinoplasty with osseocartilagionous and/or cartilaginous rib grafts provided satisfactory aesthetic and fuctional results in patients with severe nasal deformites.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(1-2)/39-45

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale