Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Diabetes Mellitusta Tad Duyusu Bozukluğu
 

Diabetes Mellitusta Tad Duyusu Bozukluğu

Döner F., Doğru H., Gedikli O., Yarıktaş M., Koşar A., Bahçeci M.

Tad duyusu ağız içi, farenks ve diğer bölgelerde bulunan tad cisimcikleri ile algılanmaktadır. Tad duyusu, sinir hasarlarında bazı ilaçlara ve diyet alışkanlıklarına bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışma diabetes mellituslu (DM) hastalarda tad duyusu değişikliklerini ve bu değişikliklerin diabetik nöropati ile ilişkisini saptamak amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve İç Hastalıkları Anabilim Dallarında yapıldı. Çalışma grubunu Tip II DM’lu 34 hasta oluşturdu. Kontrol grubu ise benzer yaş ve cinsiyetteki sağlıklı 34 bireyden oluşturuldu. Çalışma grubu DM’a bağlı otonom nöropatisi olan 21 ve olmayan 13 hasta şeklinde iki ayrı gruba ayrıldı. DM’lu hastalarda otonom nöropati kardiyovasküler refleks testiyle saptandı. Tad duyusu eşikleri, elektrogustometri (EGM) ile ölçüldü. DM’lu hastalarda tad duyusu eşikleri, kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). DM’lu hastaların tad duyusu eşiklerinin yüksek olmasıyla diabet yaşı ve kan glukoz düzeyleri arasında ilişki bulunmadı (p>0.05). Otonom nöropatisi olan DM’lu hastaların tad duyusu eşikleri nöropatisi olmayanlardan tüm ölçme noktalarında yüksek olmasına rağmen, her iki dil kenarında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). DM’lu hastalarda tad duyusu azalmasının diabetik nöropatiye bağlı olabileceği düşünüldü. DM’lu hastalarda EGM ile tad duyusu ölçümünün diabete bağlı nöropatinin değerlendirilmesine kolay ve hızlı uygulanan bir test metodu olabileceği sonucuna varıldı.

Taste Disorders in Diabetes Mellitus

Döner F., Doğru H., Gedikli O., Yarıktaş M., Koşar A., Bahçeci M.

Taste is madiated through taste buds within mouth and hypopharynx. It is affected by nerve damages, some and dietary habitis. This study was performed on the patients with tip II diabetes mellitus (DM) in Otolaryngology and Internal Medicine Departments of Medical Faculty of Süleyman Demirel University. It is purposed to assess taste disorders in the patients with DM. The study group consisted of 34 patients with DM and divided into two groups who had and had not autonom neuropahthy. The control group was consisted of 34 healty persons. Taste thresholds were measured by electrogustometry (EGM). Autonom neuropathy due to DM was obtained by cardiovascular reflex test. Taste thresholds were significantly higher in the study group than the control roup (p<0.05). Taste impairment was not correlated with diabetic age and serum lucose level in the study group (p>0.05). Although taste thresholds were higher in the diabetic patients with autonom neuropathy than the diabetic patients without autonom neuropathy on all measurement part, it was statistically high only on the edges of tongue (p<0.05). These finding may be explained by diabetic neuropathy. EGM may be a easy and pratical test for screening diabetic neuropathy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(1-2)/51-54

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale