Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Çocuklarda Pseudotümör Serebri ve Otitis Media
 

Çocuklarda Pseudotümör Serebri ve Otitis Media

Alper G., Alper C.M., Wessel H.B., Chan K.H.

Otitis media’nın komplikasyonu olarak intrakranyal hipertansiyonun ortaya çıkması eski literatürde otitik hidrosefali olarak adlandırılmıştır. Otitis media ve mastoidit sonucunda olagelen lateral sinus trombozu ve intrakranyal basıncı artışı tipik olarak pseudotümör serebri sendormunu ortaya çıkarır. Otitis media’nın bu intrakranyal komplikasyonu ile ilgili büyük seriler yayımlanmamıştır. Biz Pittsburgh Çocuk Hastanesi’nde pediatrik popülasyonda son 10 yılda otitis media ile ilişkili olarak intrakranial hipertansiyon (otitik hidrosefali) gelişen 5 olgu rapor ediyoruz. Bu hastalığın tanı ve tedavisi modern görüntüleme metotlarının ve etkili antimikrobiyal ajanların varlığı ile değişikliğe uğramıştır. Bu olgu serisi ile biz bu değişiklikleri göstermeye çalışacağız ve bu hastalığın tedavisi ile ilgili önerilemizi tartışacağız.

Pseudotumor Cerebri and Otitis Media in Children

Alper G., Alper C.M., Wessel H.B., Chan K.H.

Intracranial hypertension secondary to otitis media was termed "otitic hydrocephalus" in the older literature. Lateral sinus thrombosis and intracranial hypertension caused by otitis media and mastoiditis typically produces the syndrome of pseudotumor cerebri. Large series relating to this intracranial complication of otitis have not been reported for the past decades. We report 5 subjects with otitic hydrocephalus in pediatric population who were treated at the Children’s Hospital of Pittsburg during the past 10 years. Diagnosis and management have changed since the advent of modern imaging techniques and potent antimicrobial agents. Through this series we wish to illustrate these changes. Our recommendations for the surgical management of the otologic component of this disease will be discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(1-2)/59-63

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale