Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Larenksin Skuamöz Hücreli Kanserlerinde Nükleoler Organize Bölgeler
 

Larenksin Skuamöz Hücreli Kanserlerinde Nükleoler Organize Bölgeler

Öz F., Öz B., Uraz S.

Nükleoler organize bölgeler, ribozomal RNA’yı kodlayan büyük DNA halkalarıdır. Tek basamaklı gümüş boyama tekniğini kullanarak larenks skuamöz hücreli karsinoması olan 30 hastadan alınan total larenjektomi örneklerinin doku kesitlerinde AgNOR çalışıldı. Histolojik stage (evre) ve grade derece) ile her çekirdek için ortalama AgNOR sayısının korelasyonu belirlendi. Aynı hastaların normal larenks epitelinde ortalama sayım anlamlı (belirgin) olarak azdı. Bu sonuçlar lalernks skuamöz hücreli karsinomasında AgNOR sayısının evreleme (stagin) kategorileri ve histolojik derecesine ek olarak prognostik bir parametre olabileceğini belirtmektedir.

Nucleolar Organizer Regions in Squamous Cell Carcinoma of the Larynx

Öz F., Öz B., Uraz S.

Nucleolar organizer regions (NORs) are large loops of DNA encoding ribosomal RNA. Using a one step silver (Ag) staining technique, AgNORs were studied in tissue sections of total laryngectomy specimens taken from 30 patients with suqamous cell carcinoma of the larynx. A correlation was established of the mean AgNOR number Per nucleus with histological grade and stage. The mean count was significantly less in normal laryngeal epithelium from the same patents. Theresults indicated that AgNOR number could be a prognostic parameter in laryngeal squamous cell carcinoma complementary to staging categories and histlogical grading.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(3-4)/71-74

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale