Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Larinks Kanserli Hastalarda Oksidatif Stresin Biokimyasal Değerlendirmesi
 

Larinks Kanserli Hastalarda Oksidatif Stresin Biokimyasal Değerlendirmesi

Korkut N., İnci E., Seven A., Civelek S., İnci F., Burçak G.

Bu çalışmada lipid peroksidasyon CuZn superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione ve Vitamin C veE olarak adlandırılan antioksidan stütü göstergeleri ve thiobarbituric asit ile reaksiyona giren maddeler değerlendirilerek 20 larenks kanserli ve 15 sağlıklı kişide araştırıldı. Lipid peroksidasyonun sağlıklı gruba kıyasla larinks kanserli grupta oldukça önemli oranda yüksek olduğu gözlendi (0.01>0.001). gerek evre1+II gerekse evre III kanserli hastalarda thiobarbituric asitle reaksiyona giren maddelerin kontrol grubuna oranla hatırı sayılır düzeyde yüksek olduğu gözlendi. Kontrol grubu ile evre 1+II ve III kanserli hastalar arasında plazma vitamin E düzeyi bakımından önemli bir fark bulundu (sırasıyla p<0.01, 0.05>pp>0.02). Bulgularımız larikns kanserli hastalarda oksidatif stres varlığını kuvvetle desteklemektedir, ancak kan bulgularının antioksidan statüyü tam olarak yansıtmadığı izlenimini uyandırmaktadır.

Biochemical Evaluation of Oxidative Stress in Patients with Laryngeal Carcinoma

Korkut N., İnci E., Seven A., Civelek S., İnci F., Burçak G.

In this study lipid peroxidation as assessed by thiobarbituric acid reactive substances and the markers of antioxidant satus namely CuZn superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione and vitamins C and E were investigated in 20 patients with laryneal carcinoma and 15 healthy controls. Lipid peroxidation was oberved to be significantly higher (0.01<0.001) in the larynx carcinoma group in comparison to the healhy controls. Both stage I+II and stage III carcinoma patients were observed to have significantly higher thiobarbituric acid reactive substances than the control group. A significant difference was found in stage III carcinoma patients (p<0.01, 0.05>p>0.02 respectively). Our findings provide further support to the presence of oxidative stress in laryngeal carcinoma patients but also suggest that blood findings do not accurately reflect the antioxidant status.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(3-4)/88-92

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale