Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Kedi Beyninden Kaydedilen FFR’lere Ketamin ve Sodyum Pentobarbital Anestezilerinin Etkisi
 

Kedi Beyninden Kaydedilen FFR’lere Ketamin ve Sodyum Pentobarbital Anestezilerinin Etkisi

Erar H., Şahinoğlu B.

FFR (Frequency Following Response), sinüzoidal saf ses uyarıları kullanılarak uyartılabilen ve beyin-sapındaki işitsel nükleuslarda üretilen işitsel bir uyarılma potansiyelidir. FFR’ler koklear mekanizmadan kaynaklanan ve ses frekansına bağlı olarak ortaya çıkan patolojilerin araştırılmasında kullanılabilirler. FFR’ler bazı hastalarda ve araştırmalarda anestezi altında kaydedilmektedir. Bu çalışmada, ketamin ve sodyum pentobarbital anestezilerinin, kedi verteksinden 1000 Hz Frekanslı, 100 dB, 90 dB ve 80 dB uyarı şiddetlerinde sürekli sinüzoidal ses uyarılarıyla kaydedilen FFR’lere etkisi incelenmiştir. Kayıtlar 10’ar dakika aralıklarla alınmış ve yanıtlar arasındaki zaman farkları çapraz-korelasyon metodu ile belirlenmiştir. Ketamin anestezisi ile 70-80 dakikalık homojen kayıt alınabilen bir zaman aralığının olduğu bulunmuştur. Sodyum pentobarbital anestezisi altında alınan FFR genliklerini, ketamin kayıtlarına göre daha düşüktür ve anestezi boyunca değişiklik gösterdikleri bulunmuştur.

Effects of Ketamine and Sodium Pentobarbital Anesthesias on the FFRs Recorded from the Cat Brain

Erar H., Şahinoğlu B.

FFR is auditory evoked response which is evoked by sinusoidal tonal stimuli in the auditory nuclei in the brain-stem. FFRs can be used for investigating the pathologies of the cochlear mechanisms and the pathologies which are related to the frequency of sound. FFRs are recorded under anesthesia in some patients and for research purposes. In this study, the effects of the ketamine and sodium pentobarbital anesthesia on the FFRs which were recorded from the vertices of the cats were investigated by giving continuous sinusoidal sound stimuli at 1000 Hz frequency at 100, 90 and 80 dB intensities. The responses were recorded with 10 minute intervals, and the fundamental components of these responses were determined. The time delay between the 20th-minute response and the rest of the responses were determined by using cross-correlation method. We found that there was a 70-80 minute homogeneous recording interval with the ketamine anesthesia. The amplitudes of the FFRs recorded under the sodium pentobarbital anesthesia were lower than that of the FFRs recorded under the ketamine and they were not constant throughout the anesthesia.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(3-4)/93-99

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale