Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Servikal İnternal Karotid Arter Anevrizması: Radyolojik Değerlendirme
 

Servikal İnternal Karotid Arter Anevrizması: Radyolojik Değerlendirme

Tekat A., Güneş M., Akan H., Selçuk M.B., İncesu L.

İnternal karotid arterin ekstrakranial anevrizmaları son derece ender görülür. Bu karotid arterin ekstrakranial anevrizmaları son derece ender görülür. Bu anevrizmalar doğmalık olabileceği gibi, oluşumunda ateroskleroz, fibromuskuler displazi, travma, geçirilmiş karotid cerrahisi, infeksiyon (mikotik anevrizma) ve diseksion sorumlu olabilir. Rüptür, emboli gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildiği gibi, baş-boyun kitleleriyle karıştırılarak yanlış tedaviler uygulanabilir. Boyun kitleli bir olgu ile bilateral orofarinks kitlesi bulunan bir diğer olgu radyolojik açıdan değerlendirildi. Bilgisayarlı tomografide kitlenin periferinde kalsifikasyon görülmesi anevrizma lehinedir. Ayırıcı tanıda, ultrason ve bilgisayarlı tomografi incelemelerinin birlikte değerlendirilmesi büyük önem taşır. Ultrasonda kistik görünüme sahip patent lümenin bilgisayarlı tomografi incelemesinde yoğun kontrastlanma göstermesi anevrizma için patognomoniktir. Cerrahi planlama için anjiografi veya MR-anjiografi incelemelerinin yapılması gerekmektedir.

Aneurysm of he Extracranial Internal Carotid Artery: Radiologic Evalution

Tekat A., Güneş M., Akan H., Selçuk M.B., İncesu L.

Aneurysms of the extracranial internal cartid artery are extremely rare. The causes of the extracranial aneurysms of the internal carotid artery include: atherosclerosis, fibromuscular dysplasia, trauma, carotid surgery, infection (mycotic aneurysm), congenital defect and dissection. These can lead to serious complications such as rupture or embolism. Aneurysm of the extracranial internal carotid artery should be considered in the differental diagnosis of head and neck masses. Two patients, one with neck mass and the other with oropharynx masses bilaterally were evaluated radiologically. Peripheral calcification suggests the diagnosis of the aneurysm. For true diagnosis, ultrasound and computed tomography have to be evaluated together. Constrast enhancement of the mass which is demonstrated as cystic by ultrasonography is the characteristic feature of the aneurysm. Prior to surgical treatment, angiography or MR-angiography examination is useful.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(3-4)/111-114

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale