Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Travmatik Petroz Kemik Kırıkları ve Komplikasyonları
 

Travmatik Petroz Kemik Kırıkları ve Komplikasyonları

Akdemir G., Taşkın Y., Bostancı U., Güç T., Ergün R., Anasız H., Ökten A. İ.

Kliniğimizde 1990-1995 yılları arasında 54 hastada 58 petroz kemik kırığı saptanarak retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların 29’u erkek (% 72), 15 tanesi kadın 8% 28) olup yaş ortalaması 24 (2-60)olarak bulunmuştur. Travma etyolojisinde, trafik kazaları (% 52) ve yüksekten düşme (% 37) en önemli nedenlerdir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve yüksek rezolusyonlu temporal BT ile 43 olguda (% 74) longitudinal, 11 olguda 8% 19) transvers, 4 olguda (% 7) mikst tip petroz kemik kırığı saptanmıştır. Hastalarda en fazla görülen semptom ve bulgular; dış kulak kanalından kanama (% 80), timpan membran laserasyonu veya hemotimpanum (% 62), fasiyal sinir lezyonu (% 42.5) ve otore (% 39), pnömosefalus (% 35) ve menenjit (% 17) olarak saptanmıştır. Mortaliteye etki eden en önemli faktör enfeksiyon olarak bulunmuştur. Bu çalışmada, petroz kemik kırıkları tanı, tedavi ve komplikasyonları açısından literatür bilgisi dahilinde değerlendirilmiştir.

Traumatic Fractures of Petrous Bone and their Complications

Akdemir G., Taşkın Y., Bostancı U., Güç T., Ergün R., Anasız H., Ökten A. İ.

During the years between 1990-1995, 58 petrose bone fractures of 54 patients established in our clinic and they have been retrospectively evaluated. They included 39 males (‘2 %) and 15 females (28%) and mean age of this group was 24 years (range 2-60 years). The most common causes of etiology were motor vehicle accidents (52%) and falling from heighests (35 %). The diagnosis was confirmed with axial computerized tomograhy (CT) and high resolution temporal CT. Forty three patients had (74 %) longitudinal, eleven patients had (19%) transverse, four patiens had (7 %) mixed type fracture of petrous bone. The most common symptoms were otorhagea (80 %), laceration of tympan membrane or hemotympanum (62 %), facial palsy (42.5 %) and otorrhea (39 %). 85 % of the patients had treated conservatively and the most common complication causing mortality. Diagnosis, management and complications of petrous bone fractures were discussed by the view of literature in this manuscript.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(3-4)/118-123

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale